Poradenský a etický kodex

 1. Poradkyně Přirozeného kojení (dále pouze "poradkyně") je žena, která absolvovala kurz pro laktační poradkyně pod hlavičkou Přirozeného kojení (dále PK) a zavázala se dodržovat etický kodex PK.

 2. Vede HANDS OFF poradenství - nesahá na matku ani její dítě. Nenarušuje jejich osobní prostor.

 3. Vnímá dítě a matku jako neoddělitelou dyádu a snaží se, spolu s kojením, podpořit především jejich vztah a provázanost.

 4. Dokáže pomoci praktickou radou a doporučením.

 5. Zná a umí vysvětlit reflexivní chování novorozence, pomáhá pochopit chování vašeho miminka.

 6. Vysvětluje místo zákazů a příkazů. Říká například: "Je dobré udělat to a ono, protože..." Neuslyšíte od ní: "Musíte udělat tohle, jinak to nepůjde..."

 7. Podporuje místo strašení a nátlaku. Bez nátlaku nabízí různá řešení. Ví, že vy víte nejlépe, která cesta je ta vaše. Říká například: "Máte tyto možnosti." Neuslyšíte od ní: "Jestli tohle neuděláte, nepodaří se to..."

 8. Podpoří matku v jejích vlastních kompetecích a schopnosti postarat se o svoje dítě. Vysvětluje, jak může matka sama podpořit svoje miminko. Říká například: "Jste skvělá matka a máte dokonalé miminko." Neuslyšíte od ní: "Tohle děláte špatně a vaše dítě to neumí."

 9. Snaží se společně s klientkou hledat východisko z její situace, nevytváří a nehledá problémy. Říká například: "Pojďme hledat řešení." Neuslyšíte od ní: "Tohle je/bude velký problém."

 10. Pomáhá najít pozitiva i na zdánlivě bezvýchodné situaci a podporuje v odrazu z pozitivního bodu dál. Říká například: "Pozitivní na vaší situaci je..., další kroky mohou být tyto..." Neuslyšíte od ní: "Tohle je špatně, musíte to napravit."

 11. Je si vědoma toho, že každá matka dělá v danou chvíli to nejlepší. Nevyvolává v matce pocit viny na základě toho, co udělala nebo neudělala v minulosti. Říká například: "Vím, že jste pro svoje dítě dělala maximum." Neuslyšíte od ní: "To, co jste dělala, bylo špatně."

 12. Podporuje sebedůvěru matky a její mateřské sebevědomí. Říká například: "Umíte, zvládnete, věřte sobě a svému dítěti." Neuslyšíte od ní: "Já vás (to) naučím, opravím..."

 13. Vyhýbá se srovnávání, je si vědoma jedinečnosti každé ženy a jejího dítěte.

 14. Hledá cestu společně s vámi, cestu takovou, aby byla příjemná pro vás i dítě. Chápe, že jste jedineční, a proto hledá řešení s vámi a vám na míru.

 15. Respektuje vaše hranice a dává vám prostor si je nastavit.

 16. Je si vědoma vlastních kompetencí a nepřekračuje je.

 17. Ví, že to, co potřebujete ke spokojenému a pohodovému kojení, už máte. Podpoří vás na cestě k nalezení vlastní síly a mateřského sebevědomí. Říká: "Jste skvělá máma."

 18. Podpoří vás na cestě ke spokojenému kojení bez zkratek a pomůcek. Nedoporučuje je (například prostředky na zvyšování tvorby mléka, kloboučky ke kojení atd.), ale nezakazuje vám je. Vysvětluje jejich pro a proti, abyste se mohla informovaně rozhodnout sama.

 19. Neodsuzuje a nehodnotí vás, vaše miminko, vašeho pediatra, jiné LP...

 20. Poradkyně je diskrétní, nešíří o vás jakékoli informace, pokud od vás nedostane výslovné svolení.

 21. Je si vědoma skutečnosti, že váš příběh je váš, pokud ho chce sdílet, požádá vás o vaši verzi a souhlas ke sdílení.

 22. Respektuje vaše rozhodnutí, ať je jakékoli.

 23. Poradkyně pracuje v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) a implementuje je do své praxe.

 24. Dodržuje Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka - https://spokojeni.org/kodex-a-navazujici-rezoluce/mezinarodni-kodex-marketingu-nahrad-materskeho-mleka/mezinarodni-kodex-marketingu-nahrad-materskeho-mleka-cele-zneni/

 25. Poradkyně PK jsou plně zodpovědné za informace a doporučení, jaká klientkám předávají. Přirozené kojení jim poskytuje vzdělání a následnou podporu v jejich práci, zodpovědnost za svou práci nesou poradkyně samy, každá za sebe.

 26. Poradkyně není zdravotnický pracovník (pokud jím skutečně není) a jí předávané informace a doporučení nemají nahrazovat zdravotní péči odborníků.

 27. Pokud poradkyně PK nabízí i služby jiného charakteru, než je běžné laktační poradenství (např. dula, porodní asistentka, služby zdravotnického charakteru atd.), měla by výkon této činnosti jasně rozlišit.

 28. Poradkyně se průběžně vzdělává, aby měla vždy aktuální informace a znalosti týkající se kojení.

 29. Poradkyně má možnost účastnit se průběžných intervizí a setkání v poradenské komunitě Přirozeného kojení.

 30. Začínající poradkyně mají doporučení a možnost konzultovat svoji práci se zkušenějšími poradkyněmi.

 31. Poradkyně PK aktivně reflektují svoji práci, učí se ze svých úspěchů i nezdarů.